stadnina-malinka.pl

stadnina-malinka.pl

Studnia Trzech Braci

Studnia Trzech Braci

Studnia Trzech Braci Cieszynie pełniła istotną

To przepięknie zachowana pamiątka oraz chluba Cieszyna. To właśnie ta studnia, znajdująca się na zakręcie stromej, brukowanej, niezykle malowniczej uliczki Trzech Braci okalanej wiekowymi kamieniczkami, przypomina mieszkańcom o powstaniu miasta. Nawiązuje ona bowiem do legendy o trzech braciach – Leszku, Cieszku i Bolku, będącymi synami polskiego króla Leszka III.http://www.marcinwilk.com Podanie głosi, iż bracia spotkali się razem u studni po długiej i wyczrpującej wędrówce i ciesząc się zudowali na pamiątkę miasto – Cieszyn, będący wyrazem ich radości i uciechy.

Co prawda współcześni naukowcy podają w wątpliwość zarówna historię założenia miasta, jak i pochodzenie jego nazwy, jednakże studnia pozostała symbolem założenia miejscowości.

Studnia Trzech Braci zbudowania studni

Sama studnia w Cieszynie pełniła istotną funkcję na przestrzeni poszczególnych wieków.

W średniowieczu najprawdopodobniej zaopatrywała mieszkańców i pobliski browar mieszczański w wodę. Wewnątrz studni umieszczono tablice z legendą w językach polskim, łacińskim i niemieckim. Od czasów zbudowania studni stała się ona niezaprzeczalnym symbolem miasta i jest obiektem niezwykle chętnie oglądanym przez turystów.

Artykuł napisany przez: