stadnina-malinka.pl

stadnina-malinka.pl

Zachowanie

Zachowanie

Zachowanie sposób ostrożny

Trzeba uważać na to jakie ruchy wykonujemy w obecności zwierzęcia. Należy zachowywać się w sposób ostrożny ale również odważny i stanowczy.http://www.fizjosport.krakow.pl/wspolpraca.html Nie wykonuj zbyt szybkich, głośnych i gwałtownych ruchów, może to wystraszyć z natury płochliwego i lękliwego konia. Unikaj również podchodzenia od tyłu – zbliżaj się tak, aby koń cię widział i oswajał z rychłym spotkaniem z tobą.www.erfit.pl O ile nie jesteś jego opiekunem, wystrzegaj się również kucania czy klękania przy nim.

Nigdy nie wiesz jak zwierzę zareaguje na twoją obecność, więc lepiej być przygotowanym na to, by szybko się odsunąć od wystraszonego konia.

Pogorze Cieszynskie

To malowniczy teren przynależący do pogórza karpackiego. Pomimo znacznej ingerencji człowieka w ten teren, odnaleźć tu możemy (w okoliczy pod Skoczowem) przepiękne jary, oraz wąawozy w bukowym lesie, które są chronione w rezerwacie „Skarpa Wiślicka”. Teren ten słynie z niezwykłej roślinności. To tutaj rozkwita niewielka zabarwiona na żółto roślinka, znajdująca swoje pochodzenie u podnóża Alp, a będące głównym tematem legend, głoszących, iż wyrosła ona na grobie szwedzkiego żołnierza, opłakiwanego przez swą ukochaną, będącą córką cieszyńskiego gospodarza.

Zachowanie lepiej być przygotowanym na to

Pogórze Cieszyńskie jawi się jako wspaniała turystyczna atrakcja nie tylko ze względu na malowniczą roślinność i fascynujące zjawiska geodezyjne, ale również z powodu pełnego zabytków i specyficznego klimatu pogranicza Cieszyna. Warto wybrać się na spacer wąskimi uliczkami Starego Miasta, aby odkryć historię Cieszyna, poznać wiele ciekawych opowieści, do których niewątpliwie należy historia Trzech Braci, będąca podwaliną tego miasta.

Warto zaznajomić się również z tematem „cieszyńskiej Wenecji” – dzielnicą z duszą nadaną przez garbarzy i sukienników zamieszkujących niegdyś ten teren. Również Skoczów należy do terenu Pogórza Cieszyńskiego. Również i to miasto oferuje wiele ciekawych atrakcji i wrażeń. Znajdziemy tutaj niewysokie kamieniczki przeplatane z monumentami przynależącymi do różnych religii i wyznań. Oryginalny ratusz usytuowany na pięknym rynku wzbudzi z pewnością pozytywne emocje. Skoczów kojarzony był niegdyś ze swych kapeluszy, nadal docenia się jednak ciepłe pledy z „Pledana”, których produkcja ma miejsce na terenie tegoż miasteczka.

Artykuł napisany przez: słoje szklane