stadnina-malinka.pl

stadnina-malinka.pl

Konie zimnokrwiste

Konie zimnokrwiste konie silne oraz masywne

Konie zimnokrwiste

Konie zimnokrwiste są jako konie robocze, których

Są to konie silne oraz masywne, znacznie odróżniające się od gorącokrwistych zarówno budową jak i temperamentem.beton towarowy Są zdecydowanie masywniejsze, o krótszych kończynach, potężniejsze, a także spokojniejsze i mniej ruchliwe. Różni się także dziedzina, w której się specjalizują, bowiem traktowane są jako konie robocze, których praca wykorzystywana jest w rolnictwie oraz transporcie.wólka kosowska hurtownie Pracują najczęściej w stępie. Niektóre rasy plasują na pograniczu koni zimnokrwistych oraz kuców. Koń ten pochodzi z północy, a jego krewni przeżyli epokę lodową, następnie został udomowiony około 3000 lat temu. Z biegiem czasu zapoczątkowały kerierę jako konie pociągowe na terenie Europy.

Artykuł napisany przez: