stadnina-malinka.pl

stadnina-malinka.pl

Zywienie koni

Zywienie koni dobę, głównie sianem oraz trawą

Zywienie koni

Stanowi jeden z najważniejszych i najbardziej podstawowych elementów opieki nad każdą istotą żywą. Rodzaj oraz ilość spożywanego pokarmu przez konie zależy od ich rasy oraz od przeznaczenia, stanu zdrowia czy też wieku zwierzęcia. Rodzaj i ilość pokarmu wpływa na zdrowie, kondycje sierści oraz mięśni, zachowanie a także ogólny wygląd koni. W żywieniu należy kierować się zasadą indywidualności. Wszyskit posiłki powinny być podawane o stałych porach – często ale w niewielkich ilościach. Wpływa to korzystnie na układ pokarmowy oraz trawienie paszy. Konie żyjące na wolności żywią się około 16 godzin na dobę, głównie sianem oraz trawą, które bogate są w celulozę trawioną dzięki symbiozie z bakteriami rozkłądającymi ten składnik w postaci strawnej w jelitach.

Trawienie u koni to proces niezwykle powolny i długotrwały, a zachodzić może wyłącznie w komorze fermentacyjnej. Najważniejszymi składnikami diety koni są białka, witaminy a także sole mineralne. Dla odpowiedniego wykorzystania tych składników należy zapewnić zwierzętom dostęp do błonnika.

Artykuł napisany przez: