stadnina-malinka.pl

stadnina-malinka.pl

Zywienie koni

Zywienie koni dobę, głównie sianem oraz trawą

Zywienie koni

Stanowi jeden z najważniejszych i najbardziej podstawowych elementów opieki nad każdą istotą żywą.flag na zamówienie używamy wysokiej jakości materiałów Rodzaj oraz ilość spożywanego pokarmu przez konie zależy od ich rasy oraz od przeznaczenia, stanu zdrowia czy też wieku zwierzęcia. Rodzaj i ilość pokarmu wpływa na zdrowie, kondycje sierści oraz mięśni, zachowanie a także ogólny wygląd koni. W żywieniu należy kierować się zasadą indywidualności.renowacja drzwi w gdyni Wszyskit posiłki powinny być podawane o stałych porach – często ale w niewielkich ilościach. Wpływa to korzystnie na układ pokarmowy oraz trawienie paszy. Konie żyjące na wolności żywią się około 16 godzin na dobę, głównie sianem oraz trawą, które bogate są w celulozę trawioną dzięki symbiozie z bakteriami rozkłądającymi ten składnik w postaci strawnej w jelitach.

Trawienie u koni to proces niezwykle powolny i długotrwały, a zachodzić może wyłącznie w komorze fermentacyjnej. Najważniejszymi składnikami diety koni są białka, witaminy a także sole mineralne. Dla odpowiedniego wykorzystania tych składników należy zapewnić zwierzętom dostęp do błonnika.

Artykuł napisany przez: